top of page

Kilka słów o nas

Maciej Zdebik

   Nazywam się Maciej Zdebik jestem absolwentem Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, gdzie ukończyłem kierunek psychologia ze specjalnością coaching i rozwój z wyróżnieniem, a także absolwentem Tarnowskiej Szkoły Wyższej, gdzie uzyskałem tytuł magistra psychologii ze specjalnością kliniczno-sądową. Jestem również psychoterapeutą związanym z nurtem Terapii Zaangażowania i Akceptacji. Przechodząc kiedyś ogromne załamanie, ciężkie stany, depresję, uzależnienia, silny psychologiczny i fizyczny ból rozpocząłem własne wewnętrzne poszukiwania. Udało mi się wyjść z tych wszystkich stanów, a moją misją stała się chęć pomocy innym. Moim celem jest wskazanie wewnętrznej drogi, którą można dotrzeć do poczucia głębokiego spełnienia, harmonii i równowagi. W swojej pracy łączę ze sobą wiele elementów, a głównie z nich to: nowa psychologia, sztuka uważnego życia, uważność, mindfulness, terapia zaangażowania akceptacji, filozofia wschodu, rozwój wewnętrzny i praktyczna duchowość. Zajmuje się również psychodietetyką, a sam przechodząc wiele różnych diet, modeli odżywiania, dotarłem do uniwersalnego podejścia  w tej dziedzinie, które wspiera zarówno mózg, umysł i ciało.

Na stronę .jpg

Magdalena Zdebik

Nazywam się Magdalena Zdebik i jestem absolwentką Górnośląskiej Wyższej Szkoły, na której uzyskałam tytuł Arteterapeuty, a także absolwentką Tarnowskiej Szkoły Wyższej, gdzie uzyskałam tytuł magistra psychologii ze specjalnością kliniczno-resocjalizacyjną. Jestem również psychoterapeutą związanym z nurtem Terapii Zaangażowania i Akceptacji. Od dziecka nurtowały mnie kwestie psychicznego i fizycznego cierpienia człowieka, w tym także mojego własnego. Wewnętrzne poszukiwania doprowadziły mnie do spotkania z Maciejem, z którym wspólnie zaczęliśmy zgłębiać duchowe podejście do cierpienia człowieka, a także terapii, ale takiej prawdziwej - prowadzącej do głębokiej zmiany, a nie tylko powierzchownej, chwilowej ulgi.  Ukończyliśmy studia psychologiczne by móc pomagać osobom takim jak my, chcącym zrozumieć siebie, odnaleźć równowagę i zrozumienie życia. Nie mogę zabrać twojego bólu, natomiast mogę ofiarować Ci narzędzia potrzebne do zrozumienia go i wykorzystania do własnej przemiany. W swojej pracy opieram się na łączeniu wielu elementów takich jak: medytacja, filozofia wschodu, terapia ACT, czy mindfulness - po to aby uzyskać jak największe możliwości i korzyści płynące z połączenia tych technik, do wsparcia przemiany moich klientów. Jeśli jesteś zmęczony stawianymi diagnozami i wewnętrznym poczuciem pustki, to zapraszam do gabinetu Nowej Psychologii,  oferujemy Ci podejście pełne zrozumienia i akceptacji.

Przyjacielu, nigdy nie byłeś popsuty...
Działania i doświadczenie

Warsztaty dla pacjentów 

Przeprowadzenie serii spotkań i warsztatów dla pacjentów oddziału psychiatrycznego w Chrzanowie. Warsztaty dotyczyły nabywania umiejętności związanych z elastycznością psychologiczną. Przechodzili przez wszystkie etapy terapii zaangażowania i akceptacji ucząc się podstaw i fundamentalnej wiedzy o powstawaniu myśli, emocji, tego w jaki sposób działa na co dzień ludzki umysł, dystansowania się od niesłużących i skomplikowanych myśli, poprzez akceptację i otworzenie się na stany, emocje, doznania, doświadczenia wraz z pielęgnowaniem kontaktu z chwilą obecną wprost do otwierania się na własne wartości, aż do przejawiania skutecznego opartego na tychże wartościach. Warsztaty przeplatane były prosto i zrozumiale przekazywaną teorią, a także wspólną grupową praktyką w postaci ćwiczeń uważności, specjalnie dobranych dla pacjentów form medytacji, a także ćwiczeń graficznych i opisowych. Z informacji zwrotnej jaką przekazywali pacjenci uczestniczący w warsztatach, dowiedziałem się, że ta wiedza była im niezwykle potrzebna, a przedstawione inne spojrzenie na ludzką psychikę pomogło im w odczuwanych zaburzeniach i problemach.

Meetup
Zespół Meeting

Sesje oraz spotkania

Indywidualne sesje, spotkania, terapie przeprowadzanie zarówno on-line jak i w gabinecie psychologicznym. Podchodzę do ludzkiego psychologicznego bólu, cierpienia w odmienny sposób nie traktuje ich jako problemu, który należy usunąć, a możliwości do głębokiego zrozumienia siebie i przemiany. Poprzez w pełni otwarte podejście prowadzę poprzez elementy terapii zaangażowania i akceptacji w połączeniu z bardzo ważną sztuką uważnego życia, mądrością płynącą z rozwoju wewnętrznego oraz filozofii co stanowi fundamenty nowej psychologii gdzie ważniejsze od osądzania, szufladkowania i nadmiernego diagnozowania jest istotna sama osoba i jej prawdziwy i szczery rozwój. Ważna staje się zarówno fundamentalna wiedza, wskazówki, jak i również stosowanie ćwiczeń praktycznych, które osoby uczestniczące prowadzą pomiędzy spotkaniami. Umożliwia to natychmiastowe wprowadzenie poznanej wiedzy i informacji we własne życie i doświadczenie.

spotkanie

Propagowanie darmowej wiedzy

Tworzenie kanału Gabinet Nowej Psychologii na platformie YouTube, a także strony na facebooku o tej samej nazwie, gdzie dzielę się darmową wiedzą, wskazówkami poprzez posty oraz nagrania 

Bez tytułu.png

Wykłady i warsztaty dla studentów i przyszłych psychologów i terapeutów

 

Prowadzenie warsztatów i wykładów dla studentów głównie z zakresu terapii zaangażowania i akceptacji ( ACT), uważności, mindfulness i rozwoju wewnętrznego. Jako forma dodatkowych zajęć studenckich, prywatnych, a także jako przygotowanie do przyszłej pracy jako terapeuta, psycholog. 

- poznanie odpowiedniej wiedzy i mądrości

- wniknięcie w ważne procesy prowadzące do zrozumienia i przemiany

- odpowiednie przygotowanie do pracy z innymi osobami

- zagłebienie natury ludzkiego umysłu i głębsze zrozumienie cierpienia psychologicznego

- przejście własnego wewnętrznego rozowju

Autorski program rozwoju i zmiany dla pacjentów 

Autorski program dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych dziennych opierający się na terapii zaangażowaniu akceptacji, nowej psychologii, sztuce uważnego życia i rozwoju wewnętrznym.Z perspektywy aktywnie działającego psychologia, a także z osobistego punktu widzenia osoby, która przechodziła depresję, uzależnienia, załamanie nerwowe, bardzo głębokie cierpienie, terapia zaangażowania i akceptacji, sztuka uważnego życia, mindfulness, a także szeroko pojęty rozwój wewnętrzny, filozofia wschodu i praktyczna duchowość powinna być wprowadzania w szpitalach na oddziałach psychiatrycznych dziennych , co może nieść ogromne korzyści dla przebywających tam osób. Z własnego doświadczenia, którym były warsztaty przeprowadzane podczas praktyk dla pacjentów, potrzebują oni odpowiedniej wiedzy, mądrości, wskazówek, empatii i zrozumienia, które pomogą im zakończyć osobisty ból i cierpienie. Wymaga to przeprowadzenia odpowiednich spotkań podczas których pacjenci dowiedzą się jak realnie radzić sobie z własnym bólem. Wiele osób przebywających na oddziale nie dostaje podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania ludzkiego umysłu, tworzenia się myśli, emocji oraz głównej przyczyny ludzkiego cierpienia. Poprzez podstawowe zrozumienie natury własnego umysłu, przejście przez proces zdystansowania, akceptacji, otwartości, świadomości i sztuki uważnego życia o wiele łatwiej radziliby sobie z problemami, co ostatecznie doprowadzałoby do zanikania istniejącego psychologicznego bólu.

Być elastycznym i uważnym.png

Autorski program dla więźniów

Autorski program dla więźniów opierający się na terapii zaangażowaniu akceptacji, nowej psychologii, sztuce uważnego życia i rozwoju wewnętrznym. Bez odpowiedniego podejścia, zrozumienia, otwartości, empatii, a także przedstawienia umożliwiającej zmiany wiedzy, mądrości i wskazówek takie osoby często pozostawiane są samym sobie, bez możliwości jakiejkolwiek zmiany. Więzienie nie powinno być tylko miejscem, gdzie odbywa się kare, ale także miejscem, do którego trafiające osoby mogłyby uzyskać zrozumienie, a także odpowiednie podłoże, aby w przyszłości mogły prowadzić w pełni zrównoważone i bogate życie. Żeby to umożliwić potrzebne są opisane powyżej warsztaty, spotkania, sesje - prowadzone przez odpowiednie do tego, specjalizujące się w owych zagadnieniach osoby. Taki sposób resocjalizacji może w przyszłości odmienić całkowicie spojrzenie na placówki więzienne, przebywanie tam osoby, a także pomóc lepiej zrozumieć ludzką kondycję psychiczną.

Być elastycznym i uważnym (1).jpg

Badanie jakościowe w ramach pracy dyplomowej

Przeprowadzenie trwającego cztery miesiące badania jakościowego, które było głównym tematem mojej pracy dyplomowej. Grupa sześciu uczestników, praktykowała specjalnie dostosowane ćwiczenia uważności przez wyznaczony okres czasu, nabywając tym samym umiejętności związane z elastycznością psychologiczną. Badanie wykazało bardzo duże zmiany w życiu uczestników. Poziom elastyczności psychologicznej wzrósł u nich do dobrego, a u niektórych do wysokiego poziomu. Taki poziom elastyczności psychologicznej wpływa a każdy aspekt życia. Dzięki temu człowiek może lepiej radzić sobie z emocjami, silnymi odczuciami, trudnymi sytuacjami, stresem, problemami. Zmienia się też jego sposób widzenia siebie i otaczającego go świata. Badani jednogłośnie stwierdzili, że wzrósł ich spokój wewnętrzny, równowaga, a także dzięki ćwiczeniom uważności zaczęli czuć radość z prostych codziennych czynności i chwil, które przeżywają.

Mindfulness.jpg

Otwarte spotkania z psychologią i coachingiem

Przeprowadzenie otwartych webinarów w październiku 2021 r. w  ramach projektu "Spotkania z psychologią i coachingiem", dotyczących rozwoju wewnętrznego, uważności i elementów terapii zaangażowania i akceptacji.

Tematy spotkań: "Sztuka uważnego życia, czyli jak dajemy się zwodzić naszemu umysłowi?"

oraz: "Jak zaangażowanie i akceptacja pomagają lepiej poznać siebie i radzić sobie ze stresem"

241635662_4680880061946807_3497388125938447580_n.jpg
bottom of page